Werkgeheugentraining

Voortdurend maken wij gebruik van ons werkgeheugen: tijdens dagelijkse bezigheden, met geautomatiseerde handelingen of vaardigheden maar ook tijdens leerprocessen.
Het werkgeheugen zorgt ervoor dat informatie voor korte tijd in onze hersenen opgeslagen wordt, voor concentratie op een handeling en het onthouden van de volgorde van het uitvoeren van een handeling.
Uit recent onderzoek blijkt dat deze aandachts- en concentratieproblemen vaak een onderliggend werkgeheugenprobleem maskeren. Werkgeheugenproblemen hebben een grote impact op het leren; bv. bij begrijpend lezen en rekenen. 
Gerichte training van het werkgeheugen kan effect hebben op het richten van de aandacht en deze vast te houden, een vaardigheid waarmee kinderen met ADHD veel moeite hebben. 
Door het trainen van het werkgeheugen worden aandacht en concentratie verbeterd en hyperactiviteit en impulsiviteit verminderd.

 

Cogmed

Kenmerkend voor een probleem met het werkgeheugen is dat men moeite heeft met: 

– het volgen van instructies die uit meerdere stappen bestaan, 
– het onthouden van informatie voor korte tijd, het zich kunnen concentreren, het lezen en begrijpen wat je net gelezen hebt, 
– het zich herinneren wat men ook al weer ging doen, het zich herinneren wat men zocht, wat je mee moest nemen
– het starten met taken/ werkjes en het zelfstandig, zonder hulp, volbrengen van taken, 
– het afronden van taken/ werkjes die uit meerdere stappen bestaan. (Smidts & Huizinga, 2009). 

De Erkenningscommissie Interventies (NJI) heeft de interventie Cogmed RM erkend als theoretisch goed onderbouwd en bewezen effectief. 
Cogmed werkgeheugentraining is effectief bewezen bij kinderen met ADHD, zoals onderzoeken in de Scandinavische landen en de Verenigde Staten van Amerika uitwijzen.

Wat is de Cormedtraining?
De Cogmed-training is een softwareprogramma dat de deelnemer online op een computer (thuis) uitvoert. Het bestaat uit een serie werkgeheugentaken die oplopen in moeilijkheidsgraad en zich continue aanpassen aan de optimale capaciteiten van elk kind. De oefeningen zijn visueel-ruimtelijk, fonologisch en gecombineerd. 

De training duurt varierend naar keuze, 5 tot maximaal 10 weken met 3 tot 5 trainingsdagen per week en duurt, afhankelijk van uw trainingskeuze, ongeveer 35 tot 45 minuten per dag. Het bestaat uit 5 tot 8 oefeningen en wordt (bij voorkeur) thuis uitgevoerd. Het kind wordt hierbij ondersteund door een trainingshulp, meestal een van de ouders. 
Eens per week is er contact met de Cogmedcoach in de vorm van een (eventueel telefonische) coachingsessie. Ook zal zij u helpen bij het opzetten van een beloningssysteem om zo de motivatie te bevorderen. 

Voorafgaand aan de training wordt in een aanvangsinterview bepaald of de deelnemer geschikt is voor de training. 
De training wordt afgesloten met een evaluatie; daarna volgt nog een follow-up na 6 maanden.

Meer informatie over Cogmed  ?  www.beterbrein.n

Jungle Memory

Jungle Memory is een werkgeheugen-trainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school. Werkgeheugen blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor latere leerprestaties.

In Nederland en Vlaanderen wordt Jungle Memory gepositioneerd als een ondersteunend instrument bij de begeleiding van kinderen met problemen in de regulatie van de aandacht en werkgeheugenproblemen.

Wat is de Jungle Memorytraining?

De training is oorspronkelijk ontworpen voor kinderen van 7-16 jaar.
Ervaring, opgedaan in een eigen praktijk leert dat deze ook bij adolescenten en volwassenen is in te zetten.

Jungle Memory is een online trainingsprogramma, waarmee kinderen op elke computer, waar dan ook kunnen inloggen.
Jungle Memory wordt niet ondersteund voor een tablet of iPad.

  • De training met drie oefeningen duurt ongeveer 10-20 minuten per keer,
  • Het kind traint 4 maal per week gedurende een periode van 8 weken.

Dagelijks kan de vooruitgang bijgehouden worden door de JM-coach, middels Percentiel Scores gebaseerd op een leeftijdsnormgroep van duizenden andere kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep.
Zo wordt een beeld verkregen van hoe de verrichtingen zich verhouden tot leeftijdsgenoten.
Een automatische Log functie laat de therapietrouw zien.
Er is een Pauze mogelijkheid zodat er zonder problemen een onderbreking in de training kan zijn, bijvoorbeeld tijdens vakanties.
Ook is het op die manier mogelijk om nog 24 trainingsdagen over te houden voor een boostertraining.

Eens per week wordt een coachgesprek gevoerd met de JM-coach, persoonlijk of telefonisch